Padevět Jiří, spisovatel a šéf nakladatelství Adacemia