Kinsky Marie, spolumajitelka zámku Žďár nad Sázavou