Sportovci

Vždycky jsem chtěl být slavný sportovec, leč vzhledem ke své vrozené topornosti se mi to nepodařilo. Přesto jsem se nestyděl sportovat a přátelil se s některými i slavnými borci (abych použil Tyršovo názvosloví). 🙂