Moje maminka Eliška (rozená Jílková) a tatínek Václav Vašák (narozen v Chvalkově)